Ц.Сандуйгийн "Хаалтын гэрээ"

Энэхүү Гэрээг 2014 оны 9 сарын 8-ны өдрийн М.Энхболд, Ц.Сандуй, А.Ганбаатар нарын Шинэ Монгол Хаад групп ХХК-ийн 4 давхарт уулзсан өдрөөс хойш сарын дараа буюу 2014.10.28-ны өдөр Ц.Сандуй Тусгаар тогтнолын ордонд байх өөрийн өрөөндөө дуудаж гарын үсэг, тамга тэмдэг дарж байгуулсан.

Гэрээний зорилго: 2014.09.08-ны өдрийн #60тэрбум уулзалтын талаар олж мэдсэн зүйлсээ хэн нэгэн хүнд задруулахыг хориглосон зүйл заалтуудад гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж авах.