Та сайн санааны үүднээс 60 тэрбумын гэрч надад тусламжийн гараа сунгах бол:
    Банкны нэр: Голомт банк
    Дансны дугаар: 1175104590
Данс эзэмшигчийн нэр: Ганболдын Доржзодов

60 тэрбумын асуудлыг шударгаар шийдвэрлэж дуусах хүртэл гэрч миний аюулгүй байдлыг хангахад Таны тусламж үнэтэй хувь нэмэр болно.

Танд баярлалаа.

 .