Та 60 тэрбумын асуудлыг шударга шүүхээр шийдэх хүртэл гэрч надад сайн санааны үүднээс тусламжийн гараа сунгахыг хүсвэл:
    Банкны нэр: Голомт банк
    Дансны дугаар: 1175104590
Данс эзэмшигчийн нэр: Ганболдын Доржзодов

Гэрчийг хамгаалах, түүний аюулгүй байдлыг хангахад Таны тусламж үнэ цэнэтэй хувь нэмэр болно.

©2017 Dorjzodov G.

 .